Flintholm Kirke
Porten til Frederiksberg

KONTAKT

KIRKEKONTOR

Junggreensvej 14, 2000 Frederiksberg


Kontoret er åbent for telefonisk henvendelse: Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10-13 onsdag tillige kl. 16-18. Tirsdag 11-14.

Kontoret er åbent for personlig fremmøde: Tirsdag: 11.00 - 13.00 og onsdag: 16.00 - 18.00

 

Telefon: 3871 2240
E-mail: flintholm.sogn@km.dk 

OBS! Der må ikke sendes personfølsomme data på e-mail.
Klik i stedet her og brug en sikker formular.

KORDEGN

Birgit Beck Jensen
Telefon: 3871 2240
E-mail: bbej@km.dk

PRÆSTER

Birgitte Haahr (kbf./bm.)
Telefon: 3043 2515 
E-mail: bhaa@km.dk
Mandag er fridag 

Annette Molin Brautsch (50% ansættelse)
Telefon: 3028 2021
E-mail: amsc@km.dk
Mandag er fridag

Peter Friis (studieorlov til 1. dec. 2020)
Telefon: 3029 8430
E-mail: pesf@km.dk
Fredag er fridag

Jeanette Sauerberg (50% ansættelse)
Telefon: 4048 7788
E-mail: jes@km.dk
Fredag er fridag

Ingrid Gadager Jørgensen (konstitueret for Peter Friis)
Telefon: 6161 0617
E-mail:igj@km.dk
Mandag er fridag

 

ORGANIST

Louise Skonberg
Telefon: 5178 6133
E-mail: louise_skonberg@hotmail.com

Korleder for voksenkoret Vox Absona

MUSIKALSK MEDARBEJDER

Anne-Katrine Odgaard
Telefon: 5194 1942 
E-mail: akao@km.dk

Korleder for børnekorene og underviser i babysalmesang
og Drop-in Rytmik

KIRKETJENERE

Anne Heegaard og Karsten Skov
Træffes i kirken
Telefon: 3871 2240
E-mail: kirketjener.flintholmkirke@gmail.com

KIRKEVÆRGE

Jørn-Ole Rise 
Telefon: 4030 6406
E-mail: risesenior@gmail.com

Find vej til kirken

Klik på billedet og find vej.
 indkørsel fra Sønderjyllands Allé. 

Facebook