Flintholm Kirke
Porten til Frederiksberg

Medarbejdere

ORGANIST

Louise Skonberg
Telefon: 5178 6133
E-mail: louise_skonberg@hotmail.com

Korleder for voksenkoret Vox Absona

MUSIKALSK MEDARBEJDER

Anne-Katrine Odgaard
Telefon: 5194 1942 
E-mail: akao@km.dk

Korleder for børnekorene og underviser i babysalmesang
og Drop-in Rytmik

KIRKETJENERE

Anne Heegaard og Karsten Skov
Træffes i kirken
Telefon: 3871 2240
E-mail: kirketjener.flintholmkirke@gmail.com

KIRKEVÆRGE

Jørn-Ole Rise 
Telefon: 4030 6406
E-mail: risesenior@gmail.com