Flintholm Kirke
Porten til Frederiksberg

Menighedsrådet

PÅ VALGFORSAMLINGEN 15. SEPTEMBER 2020 VALGTES FØLGENDE TIL DET NYE MENIGHEDSRÅD

Medlemmer i alfabetisk rækkefølge:
Tove Beltran
Anna Dorte Stigaard Christensen
Jens Reippuert Christensen
Annette Lage Jensen
Eva Jørgensen
Ditte Kofoed
Erich Meyer-Pedersen
Mette Pedersen
Annette Wachs
Birgit Wolfram

Stedfortrædere i prioriteret rækkefølge:
Johanne Nicole Prahl Sørensen
Bodil Schou
Jørn-Ole Rise
Beate Asmussen
Tonny Thestrup
Karsten Kjeld Larsen


Det nye menighedsråd begynder perioden 1. december 2020.
Det nuværende råd består af:

Anna Dorte Stigaard Christensen (formand)
Telefon: 2086 2333
E-mail: adstigaard@hotmail.com

Mette Pedersen (næstformand)
E-mail: kredsmutter@gmail.com

Jens Reippuert Christensen (kasserer)
Annette Wachs (kontaktperson)
Jørn-Ole Rise (kirkeværge)
Annette Lage Jensen
Eva Jørgensen
Marianne Rise
Bodil Schou
Mette Pedersen
Tove Beltran
Birgitte Haahr
Annette Molin Brautsch
Peter Friis

Erich Meier Pedersen

Stedfortrædere:
Tonny Thestrup
Karsten Larsen
Jonna Wenzel Andreasen

Medarbejderrepræsentant:
Anne Heegaard (kirketjener)

Sekretær for menighedsrådet:
Birgit Beck Jensen (kordegn)


 

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådets møder er offentlige og finder sted kl. 18.30.
Møderne foregår i kirkens menighedssal med indgang fra Junggreensvej.


Mødedatoer for 2020:

onsdag den 23. september

onsdag den 21. oktober

onsdag den 18. november